ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
โดยการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย

 * โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และแนบเอกสารหลักฐานตามคำขอผลิต(ปรุง) และจำหน่ายให้ครบถ้วน 

 

ก่อนได้รับอนุญาต 

1. กรอกคำขอรับใบอนุญาตผลิต (โดยการปรุงสำหรับคนไข้เฉพาะราย)(ไฟล์ PDF)  (ไฟล์ Word)

2. กรอกคำขอรับใบอนุญาต จำหน่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา(เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค)(ไฟล์PDF)
    (ไฟล์ Word)

3. กรณีหน่วยงานของรัฐกรอกหนังสือรับรองการไม่มีประวัติการกระทำความผิด (ไฟล์ Word)

4. หากสถานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ส่งแบบคำขอไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดที่ตั้ง

   หากสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ส่งแบบคำขอไปยัง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.

5. สสจ./อย. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบข้อมูล

6. นำเรื่องเข้าที่ประชุม

  • กรณีต่างจังหวัด สสจ. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดก่อน
  • คณะอนุกรรมการฯ อย. (จัดเดือนละ 2 ครั้ง)
  • คณะกรรมการ.ยส. อย. (จัดเดือนละ 1 ครั้ง)

7.อย.ออกใบอนุญาตผลิต (ปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย) และใบอนุญาตจำหน่าย (เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค)

 

หลังจากได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

2. จัดให้มีระบบควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ปรุงยา

3. แยกการเก็บวัตถุดิบเป็นสัดส่วน

4. ปรุงยาและเก็บยาในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต

5. ปรุงเฉพาะตำรับยาที่รัฐมนตรีกำหนดให้เสพได้ตาม มาตรา 58 วรรค 2 

6. ปรุงยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

7. จัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับที่ภาชนะบรรจุ

8. จัดทำบัญชีรับจ่ายยากัญชา และ รายงานความปลอดภัยฯ

9. หากถูกโจรกรรม สูญหาย ต้องรีบแจ้งต่อผู้อนุญาต

10. จัดให้มีระบบ track and trace

 

 

 

 

 

199668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
546
1662
194331
24716
15289
199668

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 0-2591-7007 ต่อ 2301  
 0-2149-5647, 063-207-6460