การปรุงตำรับยาหอมเทพรำจวน

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา 38 ชนิด รวม น้ำหนักยา 38 ส่วน ดังนี้ 

       ยาหอมชื่อเทพรำจวน แก้นอนไม่หลับ แก้กลุ้มอกใจ โกฐ 5 เทียน 5 ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน   กานพลู สน สักขี ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง จันทน์ทั้ง 2 ชะเอม พิกุล บุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง มะลิซ้อน    มะลิลา จำปา กระดังงา กัญชา กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก น้ำประสานทอง ตรีกฎก เอาเท่ากันทำผง      แทรกเครื่องหอม แก้ลมมีพิษฯ

สรรพคุณ  แก้กลุ้มอกกลุ้มใจ ช่วยเจริญอาหาร

รูปแบบ     ยาผง

ขนาดและวิธีการใช้   
• รับประทานครั้งละ 1 –1.5 กรัม ละลายน้ำกระสายสุก ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายที่ใช้
• ละลายน้ำสุกกิน แทรกพิมเสนเล็กน้อย
• หากไม่มีพิมเสนใช้เพียงน้ำสุก

ข้อห้ามใช้ 
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. น้ำประสานทองต้องสะตุตามกรรมวิธีก่อนนำไปปรุงยา โดยนำใส่หม้อดินหรือกระทะ ตั้งไฟจนละลาย
และฟูขาวดีทั่วกัน แล้วจึงยกลงจากไฟ จึงนำไปใช้ปรุงยาได้
2. ใช้กะลำพักสลัดได

เอกสารอ้างอิง
• “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแห่งชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขที่ 218. หมวดตำราเวชศาสตร์.
• ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559, (๒๕60, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หน้า ๑-3.
• ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หน้า ๘.
• กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. รายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช นนทบุรี. บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2562.
• สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ. นนทบุรี, 2561.
• กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. ม.ป.ท.: 2541.

 

 

569391
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
621
2380
563491
8305
10709
569391

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 0-2591-7007 ต่อ 2301  
 0-2149-5647, 063-207-6460